Gyógynövény-feldolgozás célú ipari park TOP-1.1.1


Ajánlati dokumentáció

Határozat az eljárás megindításáról

Bontási jegyzőkönyv cégekkel

Árazatlan költségvetés


Részletes hr

Hosszszelvény

Szikkasztás mintakereszt

Technológiai hossz

Szennyvíztisztítás műszaki leírás

Mintavételi adatlap


Ipari park tereprendezés földmunka műszaki leírás

2018_061_01_Rezsüszelvények

2018_061_02_Rezsüszelvények

2018_061_03_Rezsüszelvények

2018_061_04_Rezsüszelvények

2018_061_05_Rezsüszelvények

2018_061_06_Rezsüszelvények

2018_061_07_Rezsüszelvények

2018_061_08_Rezsüszelvények

2018_061_09_Rezsüszelvények

2018_061_10_Rezsüszelvények

2018_061_11_Rezsüszelvények

2018_061_12_Rezsüszelvények

2018_061_13_Rezsüszelvények

2018_061_14_Rezsüszelvények

2018_061_15_Rezsüszelvények

2018_061_16_Rezsüszelvények

2018_061_ED keresztszelvények 1

2018_061_ED keresztszelvények 2

2018_061_ED keresztszelvények 3

2018_061_ED keresztszelvények 4

2018_061_ED keresztszelvények 5

2018_061_ED keresztszelvények 6

2018_061_ED keresztszelvények 7

2018_061_NYK keresztszelvények 1

2018_061_NYK keresztszelvények 2

2018_061_NYK keresztszelvények 3

2018_061_NYK keresztszelvények 4

2018_061_NYK keresztszelvények 5

2018_061_NYK keresztszelvények 6

2018_061_NYK keresztszelvények 7

2018_061_Részletes helyszínrajz ÉD szelvényekkel

2018_061_Részletes helyszínrajz NYK szelvényekkel

2018_061_Részletes hr rézsüvel


Ipari park kerítés műszaki leírás

Ipari park kerítés terv

Ipari park terület kialakítási alaprajz


Útterv kiviteli tervek

Útterv műszaki leírás


Ipari park villamos energia ellátás terv

Ipari park villamos energia ellátás műszaki leírás


2018_061_01_Átnézetes hr

2018_061_02_Részletes hr

2018_061_03_hossz szelvény

2018_061_4_csomópontok

Ipari park vízellátás 2018_061_műszaki leírás

2018_061_01_Átnézetes hr

2018_061_02_Részletes hr

2018_061_03_hossz szelvény

2018_061_4_csomópontok

Ipari park vízellátás 2018_061_műszaki leírás

2018_061_01_Átnézetes hr

2018_061_02_Részletes hr

2018_061_03_hossz szelvény

2018_061_4_csomópontok

Ipari park vízellátás 2018_061_műszaki leírás

Gyógynövény-logisztikai központ létrehozása Kajdacson TOP 1.1.3


Árazatlan költségvetés

Bontási jegyzőkönyv

Határozat az eljárás megindításáról

Kajdacs építesi engedély döntés

Műszaki leírás.pdf


Helyszínrajz

Földszinti alaprajz

Emeleti alaprajz

A-A metszet

B-B metszet

Homlokzatok 1

Homlokzatok 2

Építmény magasság idomterv

Beépítési százalék idomterv

Zöldfelület idomterv

Kertterv

Energetikai számítás

Építész műszaki leírás

Geotechnikai jelentés

Épületgépészeti műszaki leírás

Logisztikai központ erősáramű engedély

Tűzvédelmi tervfejezet

Tartószerkezeti műszaki leírás

Tűzoltócsonk kialakítása


Lábazat

Eresz kialakítása

Ablak

Felülvilágító

Pozitív falsarok

Panel csatlakozás

Attika

Tetőpanel toldás

Padló dilatáció

Helyszínrajz

Földszinti alaprajz

Emeleti alaprajz

A-A metszet

B-B metszet

Dk - DNy homlokzatok

Ék - ÉNy homlokzatok

Kertterv

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1

TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00008

Projekt címe:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kajdacs községben

Projekt leírása:

A fejlesztéssel érintett épület Kajdacs Község belterületén található Polgármesteri Hivatal (7051 Kajdacs, Petőfi utca 1.). A projekt megvalósítása azért vált feltétlenül szükségessé, mivel a működési költségek (villamosenergia, gáz) nagyon magasak, így az épület fenntartása sokszor nehézségekbe ütközik, valamint az épület energetikailag elavult. A projekt teljes mértékben illeszkedik a felhívás céljaihoz, mivel az épületek energetikai korszerűsítése a fő cél. A projekt során az épület szigetelése, nyílászárók cseréje, fűtési rendszerének korszerűsítése, napelemes rendszer kiépítése, valamint akadálymentesítés valósul meg. A megvalósítás hatására az épületenergia hatékonysága növekszik, a fenntartási, költségek csökkennek. A projekt célkitűzése az említett épülethatékonyabb energiahasználatának elérése, a lehető legnagyobb megtakarítás elérése az energiafelhasználás terén, valamint az energiaköltségek csökkenése, az épület fenntartási nehézségeinek csökkentése. A fejlesztés eredményeképpen csökken a villamosenergia, illetve a gázfogyasztás költsége, ennek hatására az épületek fenntartási nehézségei enyhülnek, valamint a későbbiek folyamán az adott fejlesztés további korszerűsítést, fejlesztési igényeket is generálhat. A fejlesztés elsődleges jövőképe a működőképesség, hasznosság és az eredményesség. A fejlesztés hatására csökken a település környező településeivel szembeni hátránya. Javul a község turisztikai vonzereje, színvonala, illetve nő a természeti, táji értéke.

Támogatás összege:

114,38 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás

Kedvezményezett neve:

Kajdacs Község Önkormányzata


Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők

Kajdacs közbeszerzési dokumentum aláírt

Kajdacs nyilatkozatminták